Categories: Reisplanner

Wordt er privacygevoelige informatie uitgewisseld met externe partijen als ik de reisplanner gebruik?

Nee, er wordt geen privacygevoelige informatie uitgewisseld met externe partijen. De door u ingevoerde locaties worden alleen anoniem gedeeld met onze externe mobiliteitspartner die de reisadviezen aanlevert. Pas als het reisadvies door de externe mobiliteitspartner wordt aangeleverd worden ze binnen ons systeem gekoppeld aan u als gebruiker, zodat wij het advies aan u kunnen tonen. Wordt er privacygevoelige informatie uitgewisseld met externe partijen als ik de reisplanner gebruik?

Hoe wordt de geschatte CO2-uitstoot van de reisadviezen berekend?

De geschatte CO2-uitstoot wordt berekend op basis van de afgelegde kilometers en het gebruikte vervoermiddel. Het is een algemene berekening waarbij een gemiddelde uitstoot voor een bepaald vervoermiddel wordt gebruikt. Voor autorijden wordt bijvoorbeeld uitgegaan van 140 gram/km, voor motorrijden 81 gram/km en voor de taxi 224 gram/km. De CO2-uitstoot bij gebruik van het openbaar Hoe wordt de geschatte CO2-uitstoot van de reisadviezen berekend?

Hoe werkt de reisplanner in de Mobiliteitsapp?

Druk in de Mobiliteitsapp op ‘Vervoer’, dan op het groene plusje en vervolgens op ’Routeplanner’. Hier geeft u twee locaties op, inclusief een datum en tijd. De reisplanner geeft vervolgens verschillende reisopties tussen de twee gekozen locaties.

Hoe kan ik de reisplanner personaliseren?

Door middel van het filter kunt u selecteren welke vervoermiddelen er wel en niet meegenomen moeten worden wanneer u iets plant. Hier kunt u bijvoorbeeld de vervoermiddelen uitzetten die u niet wilt gebruiken of die niet aangeboden worden door uw werkgever. Het filter vindt u in de reisplanner rechts bovenin uw scherm.

Welke vervoermiddelen en vervoerders zie ik in de reisplanner?

Alle vervoerders die u via Shuttel kunt gebruiken vindt u terug in de reisplanner. Onderstaand een overzicht van ons huidige aanbod: Eigen vervoermiddelen: lopen, fiets en auto Openbaar vervoer in Nederland: trein, bus, tram en metro Treinvervoer tussen Nederland en Duitsland & tussen Nederland en België Internationaal treinvervoer: ICE, IC Brussel, IC Berlijn, Thalys en Welke vervoermiddelen en vervoerders zie ik in de reisplanner?